Styrelsen

ENA Energi AB är helägt av Enköpings Kommun genom bolaget Enköpings Moderbolag AB. I Enköpings Moderbolag AB ingår även AB Enköpings Hyresbostäder och Enköpings Kommunhus AB.

ENA Energis styrelse, som utses av Enköpings Kommuns fullmäktige, består av sju ordinarie ledamöter och fem ersättare.
Sedan det senaste valet 2014 har styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter 
Jan Clasenius (NE), ordf.
Gustav Carlström (M), vice ordf.
Cennet Blomkvist (S)
Henrik Wahlström (S)
Sverre  Ahlbom (S)
Eva-Mi Einvall (M)
Hans Zander (C)

Ersättare
Åke Holmqvist (S)
Jan Kling (NE)
Fredrik Jeppsson (V)
Jan Hannebo (M)
Urban Wahlberg(C)

Fackliga representanter
Niclas Olofsson (SEKO)
Lena Wreder Quick (VISION)
Håkan Englund (VISION)