Jätteprojekt med Enköping sjösätts

Snart delar Västerås och Enköping både dricksvatten, fjärrvärme och reningsverk. I dag klubbades storprojektet igenom av kommunstyrelsen.
I början av året berättade VLT om planerna på ett storskaligt samarbete mellan Västerås och Enköping inom vatten, avlopp och fjärrvärme.

Under onsdagskvällen tog de ett rejält kliv framåt när en enig kommunstyrelse klubbade igenom beslutet att låta Mälarenergi tillsammans med Enköpings motsvarighet ENA Energi utreda bygget av ett nytt, gemensamt reningsverk. Dessutom ska de bägge bolagen titta på möjligheten för Västerås att i framtiden förse grannstaden med både dricksvatten och fjärrvärme.

Vad gäller fjärrvärmen ska Mälarenergi bygga en ny panna, vilket gör att man kan försörja även Enköping med energi.

Vestmanlands Läns Tidning 17 feb -16