ENA Energi samarbetar med Mälarenergi om kundsystem.

ENA Energi samarbetar med Mälarenergi om kundsystem.

Den 1 maj fördjupas samarbetet mellan två närliggande energibolag då ENA Energi i Enköping väljer gemensam debiteringslösning tillsammans med Mälarenergi i Västerås.  Då ENA behöver byta ut sitt nuvarande system har de valt att fördjupa sitt samarbete med Mälarenergi runt mätvärdesinsamling av energiförbrukning och debitering av kunder. Detta ger de båda företagen möjligheten att samarbeta med t ex framtida prismodeller.

– Vi tror att detta samarbete kan ge oss stora fördelar i framtiden där vi kan samverka kring framtida prismodeller och utveckling, säger Tomas Ulväng, vd ENA Energi AB

– Att få dela användandet av våra system innebär en kostnadseffektivisering för oss samtidigt som det ger goda möjligheter till utveckling, tycker Jonas Persson – vice vd Mälarenergi Elnät AB

Om ENA Energi AB
ENA Energi AB är ett kommunägt aktiebolag som grundades 1972. Bolaget producerar el och fjärrvärme från nästan 100 % biobränsle sedan mitten på 90-talet, då kraftvärmeverket togs i drift. Fjärrvärmen levereras till företag och privatpersoner i Enköping. Läs mer på företagets webb: https://www.enae.se/

Om Mälarenergi

Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av ca 670 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

 

För mer information

Mälarenergi
Jonas Persson Vvd, Mälarenergi Elnät AB
Tel: 021-39 53 40 jonas.persson@malarenergi.se

ENA Energi AB
Tomas Ulväng Vd
Tel: 0171-62 54 18 tomas.ulvang@enae.se