Företagare – Kom igång med din energieffektivisering!

Energimyndigheten erbjuder flera stöd till små och medelstora företag där du får hjälp att effektivisera energianvändningen i ditt företag.

Genom att ta del av detta erbjudande kan du sänka dina kostnader, minska din klimatpåverkan och göra ditt företag mer attraktivt.

Du kan till exempel gå med i nätverk med andra företag som vill energieffektivisera eller få stöd i att göra en energikartläggning med förslag på lönsamma åtgärder. Gå in på hemsidan för att se filmen om vårt erbjudande till små och medelstora företag.

Hemsidan