Försäljning av ENA Energi ?

På senaste kommunfullmäktige togs ett beslut som kommer påverka alla oss på ENA Energi. Beslutet innebär att kommunen kommer att starta en försäljningsprocess av bolaget.
Bakgrunden till försäljningen är inte minst att kommunen på sikt vill komma åt marken där bolaget idag är placerade för att kunna bygga bostäder.
Som VD för bolaget kommer jag att stödja processen tillfullo för att säkra att övergången blir så bra som möjlig för medarbetarna, kunderna och ägarna.
Nästa steg i försäljningsprocessen innebär att intressenter kommer att analysera verksamheten på djupet och sedan kommer förhandlingar att påbörjas. Ett slutligt beslut och val av köpare är planerat att ske under våren.

VD Tomas Ulväng