ENA Energis miljöpris 2018

Årets ENA Energis miljö-energipris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill gratulera Robert Ihrsen till årets miljöpris!

Motivering 

Med stort intresse och engagemang har företaget en klar och tydlig linje att driva sin verksamhet med så liten påverkan på miljön som möjligt. Miljö och hållbarhet är centrala när de tar beslut i viktiga framtidsfrågor.

Tack vare deras övertygelse gör de konkreta åtgärder för att uppnå en mer hållbar verksamhet. Företaget är en förebild för andra företag och ett företag vi i Enköpingskommun ska vara stolta över.

Exempel på genomförda åtgärder: Ersatt vedeldning med pellets, ersatt fossilolja med pellets i spannmålstorken, installerar solceller och HVO som drivmedel till traktorerna.