Framtiden för Ena Energi diskuteras vidare

Publicerad 2018-05-17

Den 15 maj diskuterade kommunens moderbolag frågan om en eventuell försäljning av Ena Energi.

Bakgrunden är att verksamheten för Ena Energi har utretts under tre år. Man har bland annat gjort utredningar för vad en försäljning skulle innebära och vad det skulle innebära att behålla Ena Energi i kommunens ägo.

Under våren 2017 bjöds flera potentiella köpare in för att få lämna bud gällande en eventuell försäljning, och buden visade att det fanns goda förutsättningar till en försäljning med attraktiva villkor för kommunen.

Krav vid eventuell försäljning

I mars 2018 återkom kommunens moderbolag, som äger Ena Energi, till kommunstyrelsen om vilka krav som kommunen ska ta hänsyn till vid en eventuell försäljning:

  • frigörande av marken senast år 2030
  • reglering av fjärrvärmepriserna under en övergångsperiod
  • beskrivning av miljöplan och miljömål
  • och beskriva hur köparen ska utveckla verksamheten i Enköpings kommun och därigenom vara en aktiv partner vad gäller energi- och miljöfrågor.

En potentiell köpare

Den 4 maj fattade moderbolaget beslut att ge moderbolagets vd, som är kommundirektören Peter Lund, uppdraget att slutförhandla med Värmevärden AB. Utifrån den förhandlingen har kommunen nu ett färdigt avtalsförslag.

Styrelsen och medarbetarna i Ena Energi informerades om det den 15 maj.

Vad händer nu?

Alternativet att behålla Ena Energi finns fortfarande med som alternativ till försäljning. Moderbolaget fattar beslut i frågan den 22 maj om de ska rekommendera försäljning eller inte. Måndagen den 11 juni fattar sedan kommunfullmäktige ett slutgiltigt beslut.

Avtalet

I ett eventuellt köp av Ena Energi ska Värmevärden avveckla befintlig verksamhet och etablera ett nytt värmeverk på annan plats i kommunen för att säkra framtida värmeförsörjning till kommunen.

Den framtida värmeförsörjningen ska vara klar år 2030, då kan man frigöra marken där anläggningen för den befintliga huvudproduktionen finns.

Om Värmevärden

Värmevärden är ett energiföretag som levererar fjärrvärme till bostäder, industrier och lokaler. Verksamheten finns för närvarande i 10 kommuner i Mellansverige och har totalt cirka 90 anställda. I flera av Värmevärdens nät finns ett nära samarbete med industrin på orten gällande energiförsörjning och omhändertagande av restvärme. Värmevärden som bolag skapades 2010, men deras verksamheter har lång erfarenhet av fjärrvärme, från mitten av 1960-talet och framåt.