Kommunstyrelsen vill sälja Ena Energi till Värmevärden

Moderbolaget ABs styrelse och kommunstyrelsen har fattat beslut i frågan om att sälja Ena energi till Värmevärden AB. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner samtliga beslutspunkter kommer försäljningen att genomföras. Kommunfullmäktige träffas nästa gång den 11 juni.

Bakgrunden till försäljningen

Verksamheten för Ena Energi har utretts under tre år. Man har bland annat gjort utredningar för vad en försäljning skulle innebära och vad det skulle innebära att behålla Ena Energi i kommunens ägo.

Under våren 2017 bjöds flera potentiella köpare in och den 4 maj fattade moderbolaget beslut att ge moderbolagets vd, som är kommundirektören Peter Lund, uppdraget att slutförhandla med den potentiella köparen Värmevärden AB.

Avtalet

I ett eventuellt köp av Ena Energi ska Värmevärden avveckla befintlig verksamhet och etablera ett nytt värmeverk på annan plats i kommunen för att säkra framtida värmeförsörjning till kommunen.

Den framtida värmeförsörjningen ska vara klar år 2030, då kan man frigöra marken där anläggningen för den befintliga huvudproduktionen finns.

Om Värmevärden

Värmevärden är ett energiföretag som levererar fjärrvärme till bostäder, industrier och lokaler. Verksamheten finns för närvarande i 10 kommuner i Mellansverige och har totalt cirka 90 anställda. I flera av Värmevärdens nät finns ett nära samarbete med industrin på orten gällande energiförsörjning och omhändertagande av restvärme. Värmevärden som bolag skapades 2010, men deras verksamheter har lång erfarenhet av fjärrvärme, från mitten av 1960-talet och framåt.