Den 11 juni röstade Kommunfullmäktige emot försäljning av ENA Energi.

Moderbolagets och kommunstyrelsens beslut att sälja Ena Energi till Värmevärden AB under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner samtliga beslutspunkter röstades ner på Kommunfullmäktiges möte den 11 juni. Omröstningen innebär att ENA Energi blir kvar i kommunens ägo.