ENA Energis Miljö och Energipris

I lördags på företagsgalan Guldliljan delade vi för 4 året ut ENA Energis Miljö och Energipris. Mottagaren av priset skall genom en uppfinning, rutinändring, uppmärksammad insats eller ett aktivt och engagerat arbete för miljövård bidragit till att förbättra miljön eller underlätta miljövårdande insatser.

Det var två nominerade företag; Hyrtältet och Snöteknik. Vi valde vinnare på ett personalmöte där samtliga röstade på Janne Köngäs och Snöteknik.

Janne Köngäs har uppfunnit en maskin kallad Snowfighter. Maskinen smälter snö med hjälp av returvärmen från fjärrvärmenätet och filtrerar bort grus, sand och tungmetaller innan smältvattnet släpps ut. Gruset och sanden kan sen återanvändas. Uppfinningen är ett miljövänligt alternativ till dagens hantering av snö i framförallt städer.

Vinnarmotivering

Med denna innovativa uppfinning som smälter snö med fjärrvärme så slipper man långa transporter till landtippar och tippning av förorenad snö i vattendrag och sjöar.