Fjärdhundragatan delvis avstängd

Från den 23 september pågår arbeten med fjärrvärme vid rondellen Fjärdhundragatan och Torggatan. I dagsläget beräknas arbetet vara klart den 4 oktober.

Avstängningen gäller södergående körfält på Fjärdhundragatan mellan Tullgatan och Torggatan. Trafiken leds om med hänvisningsskyltar och detta gäller även busstrafiken.

Boende längs denna sträckning kommer att kunna ta sig in och ut.