Nominering till ENA Energis Miljö- och Energipris 2019

Syftet med priset är att lyfta fram en särskilt uppmärksammad insats inom miljö- och energiområdet samt ett aktivt och engagerat arbete för miljövård.

ENA Energi har som företag ett uppdrag att vara motor i kommunen gällande energi- och miljöfrågor. Genom att dela ut priset lyfter vi fram goda exempel, vilket i förlängningen driver på utvecklingen.

Pristagaren kan vara eller ha varit bosatt/verksam inom kommunen eller ha särskild anknytning till kommunen. Priset kan även delas ut till juridiska personer och ideella föreningar som är verksamma inom kommunen.

Nomineringsförslag skickas, senast den 13 januari 2020, till charlotta.nilgran@enae.se.