ENA Energi har nyanställt 2 personer

Helena Pettersson som den 1 juni började  som Ekonomichef. Helena kommer från Vafab och efterträder Charlotta Nilgran.

Johan Svensson som Underhållschef från  den 1 september. Johan har tidigare arbetat på Vattenfall.