Det kommer ske en flygtermografering under helgen

Under påskhelgen kommer det att ske flygning över Enköping för att hitta eventuella läckor från fjärrvärmenätet.

Metoden heter flygtermografering och är en normal underhållsåtgärd