Information Corona

Med anledning av den senaste tidens utveckling av coronavirusets spridning (COVID-19) så vill vi informera om de åtgärder ENA Energi gör för att säkerställa att leveranserna av fjärrvärme kommer fortsätta som vanligt.

Vi tar vårt ansvar som leverantör av en samhällsviktig tjänst på stort allvar och har infört ett antal åtgärder. Riktlinjerna gäller från och med 2020-03-12.

  • Anställda som känner av sjukdomssymtom, även milda, uppmanas stanna hemma och sjukanmäla sig.
  • De som kan arbeta hemifrån tillåts göra det efter överenskommelse med närmsta chef.
  • Företagsgemensamma sammankomster ställs in tillsvidare.
  • Vistelse i kontrollrummet ska, för att begränsa fysisk kontakt mellan skiftgående personal och övrig personal, undvikas av övrig personal.
  • Anställda som kommer hem från resor utomlands ska kontakta närmsta chef innan de kommer till arbetsplatsen.
  • Besök utifrån ska undvikas. Eventuella möten ska ske via Skype eller Teams.
  • Deltagande på externa sammankomster, ex mässor och utbildningar ställs in.
  • ENA Energis personal uppmanas att så långt som möjligt undvika kontakt med entreprenörer som för att utföra akuta arbeten måste ge tillträde.