Det kommer ske en flygtermografering under helgen

2 april, 2021

Under påskhelgen kommer det att ske flygning över Enköping för att hitta eventuella läckor från fjärrvärmenätet. Metoden heter flygtermografering och är en normal underhållsåtgärd

ENA Energi har infört Kivra.

16 mars, 2021

Nu har ENA Energi infört Kivra. Mer information finns här

ENA Energi inför ny prismodell

28 oktober, 2020

Ny prismodell 1 januari 2021 Med tiden har den nuvarande prismodellen blivit omodern då den utgår från vilken typ, eller kategori, av fastighet som ska värmas med fjärrvärme. De fastigheter som idag byggs har andra egenskaper än de som byggdes tidigare. Precis som i nuvarande prismodell kommer fjärrvärmekostnaden i den nya modellen att bestå av

ENA Energi har nyanställt 2 personer

2 september, 2020

Helena Pettersson som den 1 juni började  som Ekonomichef. Helena kommer från Vafab och efterträder Charlotta Nilgran. Johan Svensson som Underhållschef från  den 1 september. Johan har tidigare arbetat på Vattenfall.

Explosioner

11 juni, 2020

Idag kommer den bioeldade pannan att stängas av för revision. samtidigt kommer det att höras smällar pga att det kommer att sprängas i pannan vilket inte är någon fara för alla runt omkring.

Vi på ENA Energi har i Mars 2020 erhållit Mycket Väl Godkänt i Kundnöjdhet!

3 april, 2020

Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande. Genom regelbundenheten garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vår utveckling. Du

Information Corona

13 mars, 2020

Med anledning av den senaste tidens utveckling av coronavirusets spridning (COVID-19) så vill vi informera om de åtgärder ENA Energi gör för att säkerställa att leveranserna av fjärrvärme kommer fortsätta som vanligt. Vi tar vårt ansvar som leverantör av en samhällsviktig tjänst på stort allvar och har infört ett antal åtgärder. Riktlinjerna gäller från och

Vi vill veta vad du tycker

12 februari, 2020

Just nu genomför vi på ENA Energi en kundundersökning. Under februari och mars månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående ENA Energi. Dina synpunkter är oerhört viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar ca 5 minuter i

Ny prismodell för fjärrvärme

10 februari, 2020

Med 95% anslutning i Enköping är fjärrvärmen den största uppvärmningsformen. Fjärrvärmens storskalighet är ett oslagbart alternativ som gör stor skillnad för både vår lokala miljö och det globala klimatet. Som ett led i vårt gemensamma arbete mot ett hållbart Enköping kommer vi år 2021 att införa en ny prismodell för fjärrvärme. För er som kund

Nyanställda på ENA Energi

16 januari, 2020

Den 1 mars får ENA Energi ny VD, Torbjörn Claesson 57 år från Stockholm. Torbjörn har lång erfarenhet som VD vid bioenergibolaget Neova AB. Charlotta Nilgran, ekonomichef  som varit tillförordnad VD sedan september 2018 lämnar samtidigt ENA Energi för en tjänst på konsultföretaget Nogap. Ny distributionschef Thomas Lummi anställdes i januari och efterträder Jouni Widberg