18 aug, störning på fjärrvärmeleverans under eftermiddagen

På grund av akut underhållsarbete på fjärrvärmenätet kan kunder påverkas av utebliven leverans av fjärrvärme. Denna störning beräknas vara åtgärdad under eftermiddagen.

Vid frågor mejla info@enae.se eller ring 0171-62 68 19.