2016-05-31, kl 08.00 – 16.00 Avstängning Fjärrvärme Hamngatan mm. Klicka här för mer info.

2016-05-31, kl 08.00 – 16.00 Avstängning fjärrvärme Hamngatan, Sandgatan, Kungsgatan, del av Eriksgatan, del av Kryddgårdsgatan.