2016-06-01, kl 08.00-14.00 Avstängning fjärrvärme Widegatan samt del av Löparegatan.