2017-01-04 FJÄRRVÄRMELÄCKA S:T ILIANSOMRÅDET ÅTGÄRDAD (uppdaterad kl 21.30). Läs mer

 

Uppdatering kl 21.30:

Nu är läckan åtgärdad och fjärrvärmen kommer sektionsvis att släppas på i området S:t Ilian igen. Det kan ta ytterligare ca 1 tim innan värme- och varmvattenleveransen är tillbaka fullt ut i hela området.

 

Akut fjärrvärmeläcka i S:t Iliansområdet.

Detta påverkar värme- och varmvattenleveransen i  S:t Iliansområdet.

Läckan har lokaliserats och vi beräknar att den ska vara åtgärdad under kvällen. (Uppdaterad 2017-01-04, kl 15.00)

Vår kundtjänst kommer att vara öppen under kvällen på tel. 0171-62 50 19.

 

 

ENA Energi ABs foto.  ENA Energi ABs foto.