2017-04-12 Avstängning av fjärrvärmeleveransen på Kaptensgatan-Ågatan, kl 9.30-16.00

2017-04-12 Avstängning av fjärrvärmeleveransen på Kaptensgatan-Ågatan, kl 9.30-16.00