2017-04-20 kl 08.00-14.00 Avbrott i fjärrvärmeleveransen Enöglavägen Tullgatan Kapellvägen Lillängsgatan Villagatan

2017-04-20 kl 08.00-14.00 Avbrott i fjärrvärmeleveransen Enöglavägen Tullgatan Kapellvägen Lillängsgatan Villagatan