2017-06-07 Avstängning fjärrvärmeleveransen idag kl 8-14 på Korsängen!