2017-06-13, kl 8-15 Avstängning fjärrvärmeleveransen Vulkanusvägen samt delar av Fanna