2017-06-15, kl 08-15 Avbrott i fjärrvärmeleveransen Sandsoppsgatan mfl