2017-07-05 kl 08.00-15.00 Driftavbrott i fjärrvärmeleveransen på Pepparrotsgatan.