2017-08-21 Driftavbrott i fjärrvärmeleveransen på Salagatan, Drottninggatan samt Skyttegatan

2017-08-21 Driftavbrott i fjärrvärmeleveransen på Salagatan, Drottninggatan samt Skyttegatan. Beräknas vara klart ca 15.00.