2018-05-14 kl 08.00- 12.00 Avstängning Widegatan och Löparegatan