2018-05-21, kl 08.00-15.00 Avstängning fjärrvärmeleveransen S:t Persgatan