2018-06-28 avbrott i fjärrvärmeleveransen på grund av reparationsarbeten i fjärrvärmenätet kommer värme och varmvattenleveransen att avbrytas kl 06.30-12.00 på Ågatan/Kaptensgatan