Torsdag 2019-10-17, kl 07.30 – 16.00. På grund av reparationsarbete i fjärrvärmenätet kommer värme- och varmvattenleveransen att avbrytas i området Älvdansen.