Avbrott i fjärrvärmeleveransen i Bredsand vecka 22 och 23 samt måndag 13/6.

På grund av reparationsarbete på fjärrvärmenätet kommer värme- och varmvattenleveransen att avbrytas till och från under dagtid. Detta gäller under vecka 22 och 23 mellan kl 08.00-16.00.

Berörda fastigheter inom röd markering, se nedan.

Under dessa veckor kan framkomligheten vara begränsad på Galeonsvägen och Klippervägen.