Avbrott i fjärrvärmeleveransen 2022-06-21

Tisdagen den 21 juni 2022 har vi ett planerat avbrott på grund av underhållsarbete på fjärrvärmenätet.
Leveransen av värme och varmvatten kommer därför att stängas av mellan kl 08.00-15.00.

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.

Berörda fastigheter inom röd markering, se nedan.