Avbrott i fjärrvärmeleveransen måndagen den 19 september 2022

På grund av ett reparationsarbete på fjärrvärmenätet kommer värme- och varmvattenleveransen att stängas av mellan kl 08.00-16.00.

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.

Berörda fastigheter ligger inom röd markering, se nedan.