Avbrott i fjärrvärmeleveransen tisdagen den 20 september 2022.

På grund av ett akut reparationsarbete på fjärrvärmenätet kommer värme- och varmvattenleveransen att stängas av mellan kl 07.00-16.00.

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.

Berörd fastighet är Arlahuset på Dr Westerlunds gata 18/Mejerigatan 1.