Avbrott i fjärrvärmeleveransen den 25 oktober

På grund av reparationsarbete på fjärrvärmenätet kommer värme- och varmvattenleveransen att avbrytas Tisdagen den 25 oktober kl. 08.00-15.00.

Gatorna det gäller är Fagerskogsgatan och Runhällsgatan.