Avstängning av fjärrvärmen på Doktor Westerlunds gata den 5 juni

På grund av fjärrvärmearbeten kommer fjärrvärmen att vara avstängd på Doktor Westerlunds gata den 5 juni klockan 06.00-15.00.