Avstängning av fjärrvärmen pga reparation den 11 juni kl 06.00-18.00

På grund av reparation på fjärrvärmenätet kommer värme och varmvatten att vara avstängt den 11 juni, kl 06.00-1800.

Adresser/gator som berörs är:

Hamngatan, Eriksgatan 39 och 41, Kryddgårdsgatan 39, Magasingatan 15, Skepparegatan, Ågatan 19