Avstängning Malmagatan och Traktorgatan pga inkoppling idag måndag den 27 augusti mellan 08.00-16.00