Entreprenörer

www.id06.se

 

Säkerhetsutbildning för Entreprenörer

Fr.o.m. 2014-06-01 ska alla entreprenörer som ska utföra arbeten på någon av ENA Energis anläggningar ha ett giltigt SSG Entrepass samt ha gått utbildning i ENA Energis lokala säkerhetsregler med godkänt resultat. SSG svarar för administrationen av båda utbildningarna.

Om ni har frågor angående SSG Entré kontakta Marielle Wärmé på
0171-62 50 51 eller per e-post marielle.warme@enae.se.

Det går även bra att kontakta SSG Support på 060-14 15 10 eller per e-post support@ssg.se

ssg_logotyp

 

Elektronisk personalliggare – ID06

Med anledning av gällande skatterättslig lagstiftning ska elektronisk personalliggare föras vid de flesta byggarbetsplatser fr.o.m. 2016-01-01.
Den nya lagen innebär att:
• alla företag och personer som vistas på byggarbetsplatsen ska föras in i en närvaroförteckning, elektronisk personalliggare, som ska hållas tillgänglig på byggarbetsplatsen för Skatteverkets kontroll,
• Skatteverket får genomföra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatsen,
• ett sanktionssystem träder in om avsteg skett från anmälningsplikten och/eller närvaroförteckningen. Sanktioner kan riktas mot såväl byggherren som mot de företag som verkar på byggarbetsplatsen.

ID06-systemet
ID06 kortet är ett personligt tillträdeskort som respektive arbetsgivaren beställer till sina anställda. Att ansluta sig till ID06 innebär att man ställer krav på att alla på byggarbetsplatsen ska kunna visa giltig legitimation och bära sitt ID06 kort synligt. De ska också registrera sin närvaro på arbetsplatsen.
Mer information finns att läsa på www.id06.se
id06