Fjärrvärme

Varför är fjärrvärme ett mycket bra alternativ?

ENA Energis produktionsanläggningar eldas med biobränslen och tillhör därmed de miljövänligaste i landet, vilket är bra för miljön i Enköping och globalt.

Genom att vi producerar el samtidigt som vi gör fjärrvärme med hjälp av förnyelsebar bioenergi minskar de globala utsläppen av koldioxid. Tack vare att vi producerar el minskar importbehovet av el producerat av t.ex. kol i Danmark och Tyskland.

Eftersom vi använder biobränsle så är vi inte heller beroende av stora mängder importerade fossila bränslen.

Den mängd el som vi producerar och säljer beror av värmeförbrukningen, vilket innebär att ju större energiuttaget från fjärrvärmenätet blir desto större blir den förnyelsebara elproduktionen.

Vi ser att EU strävar mot mera fjärrvärme och kraftvärme vilket indikerar på att fjärrvärme ska vara ett prisvärt alternativ.