I huset

Så fungerar det i huset

Vid anslutning till fjärrvärme installeras en fjärrvärmecentral, som inte är större än ett badrumsskåp och därför kan hängas på väggen. Den placeras oftast i källaren – men kan även rymmas i en garderob, i grovköket eller i garaget – och ansluts till fjärrvärmenätet via två anslutningsrör som inte är större än vanliga vattenledningar, dvs 15–20 mm vardera.

I fjärrvärmecentralen finns två värmeväxlare, en för varmvatten till kranarna och en för elementen. Värmeväxlaren fungerar så att fjärrvärmevattnet cirkulerar i ett kanalsystem med väggar som har god värmeledningsförmåga. På andra sidan dessa väggar finns ett annat kanalsystem, där det vatten som ska värmas cirkulerar.
När rören är nergrävda och markytan ställts i ordning försvinner snart spåren av ingreppet. Landets fjärrvärmeleverantörer har stor erfarenhet av att lägga fjärrvärmerör och har hittills installerat 13 000 kilometer. Man har utvecklat smidiga metoder för att ansluta fastigheter till fjärrvärmenätet utan stora ingrepp i vare sig mark eller byggnader.

Smarta lösningar
Fjärrvärme luktar inte, låter inte och behöver i stort sett ingen tillsyn. Det är bekymmersfritt och tryggt att vara fjärrvärmekund, eftersom tekniken är okomplicerad och driftsäkerheten mycket hög.

Fjärrvärmecentralen kan ersätta panna, bränsletank och varmvattenberedare, vilket sparar utrymme som kan innebära ett extra rum.

Många småhus har idag direktverkande elvärme. Även dessa har, efter att ha installerat ett vattenburet värmesystem, möjlighet att byta till fjärrvärme och därmed få ett jämnt och behagligt inomhusklimat och god ekonomi.

Obegränsat med varmvatten
Fjärrvärme innebär inte bara god driftsekonomi och ett jämnt och behagligt inomhusklimat, utan även obegränsat med varmvatten. Inte ens på morgonen eller vid middagstid, när åtgången normalt är som störst, riskerar du någon kalldusch.