Billigare värme

Ökad elproduktion ger billigare värme

ENA Energi producerar så mycket el som möjligt under vintern.
Vinsten som görs på elförsäljningen ska komma fjärrvärmekunderna till godo genom sänkt pris på värmen.

Eftersom produktionen av el i kraftvärmeverket är helt beroende av hur mycket fjärrvärme som produceras, kan verkets driftpersonal inte styra elproduktionen som de vill.

ENA Energi använder elintäkten för att reducera värmekostnaden.
Vår uppgift är att producera värme efter våra kunders behov. Men när värmebehovet inte är så stort kan vi välja att producera maximalt med el ändå genom att torka bränsle eller kyla bort den värme som inte behövs. Så länge elpriset är högt är det ett sätt att tjäna pengar, en vinst som i förlängningen ger våra fjärrvärmekunder billigare värme.