Fjärrvärmeproduktion

ENA Energi har produktion dygnet runt, året runt. På avdelningen är vi 20 personer, 12 av dessa är skiftgående personal.

Vårt mål på ENA Energis produktionsavdelning är att vi ska producera värme och el med hög tillgänglighet, låga emissionsvärden och hög verkningsgrad.

Fyr i pannan

Fyr i pannan