Våra anläggningar

Värmen produceras under största delen av året i det stora kraftvärmeverket. Under några veckor varje sommar står det dock stilla för revision och underhåll. Då producerar vi värme i en mindre träpulvereldad hetvattenpanna. Den pannan fungerar också som en spetslast-panna för att kunna producera tillräckligt med värme under de kallaste vinterdagarna.

Utöver dessa har vi som reserv vid störningar i huvudproduktionsanläggningen, eller när reparationsarbeten på fjärrvärmenätet sker, 5 st oljeeldade hetvattenpannor och 1 st elpanna.

 

Anläggningen Ena Energi

059_liten_1_
Kraftvärmeverket ligger på Kaptensgatan, härifrån levereras fjärrvärme till centralorten. Den elkraft som produceras levereras till stamlinjenätet.

Anläggningen rymmer bla. oljepannor, varav en är konverterad till träpulver, elpanna och kraftvärmeverkets biobränsleeldade ångpanna.

Effekt
Biobränsleeldat kraftvärmeverk –  55 MW värme 24 MW el
Träpulvereldad hetvattenpanna –  22 MW
2 st Oljeeldade hetvattenpannor –  25 MW/50 MW
Elpanna –  36 MW
Ackumulator –  25 MW/325 MWh

 

Anläggningen Stenvreten

065_liten_1_
På Stockholmsvägen ligger produktionsenheten”Stenvreten”. Här byggdes två fliseldade pannor i början på 80-talet, vilka gav värmeverkets personal tidiga erfarenheter när det gällde att elda biobränslen.

I dag består anläggningen endast av en oljeeldad hetvattenpanna som reservenhet för användning vid störningar i huvud produktionsanläggningen eller när reparationsarbeten sker på fjärrvärmenätet.

Effekt:
Oljeeldad hetvattenpanna –  10 MW
Rötgas från soptipp –  200 kW

 


Anläggningen Tjädern

064_liten_1_
På Fabriksgatan ligger den oljeeldade panncentralen ”Tjädern”, som byggdes redan i början av 70-talet. I dag är anläggningen endast en reservenhet som kan användas vid störningar i huvudproduktionsanläggningen eller när reparationsarbeten sker på fjärrvärmenätet.

Effekt:
2 st Oljeeldade hetvattenpannor –  2 x 11,5 MW