Felsökning

Fjärrvärmeleveransen från oss ska vara bekymmersfri, men ibland uppstår problem med själva fjärrvärmecentralen som vi inte kan påverka. Om du har garanti på din central kontakta rörinstallatören.

Fastighetsägaren äger och ansvarar själv för fjärrvärmecentralen om inget annat avtal finns och centralen bör ses över med jämna mellanrum, läs t.ex. regelbundet av trycket för att upptäcka eventuella avvikelser.  Läs i instruktionsboken för närmare detaljer om just din central. Givetvis är du dock alltid välkommen att ringa oss för rådgivning.

 

I övriga fall gäller nedanstående:

 

Problem Tänkbara orsaker Åtgärd
Dålig värme i hela huset.
Lågt tryck i värme-systemet.
Fyll på vatten i värmesystemet.
Titta i instruktionsboken för just din fjärrvärmecentral om du är
osäker eller kontakta en rörfirma.
Luft i värme- systemet. Lufta elementen samt kontrollera trycket efter utförd luftning.
Ingen el till fjärrvärme- centralen.
  1. Kontrollera att strömbrytaren är tillslagen.
  2. Kontrollera säkringarna.
  3. Kontakta en elektriker.

 

Cirkulationspumpen har stannat.

 

  1. Kontrollera säkringarna.
  2. Försök starta pumpen genom att knacka på pumphuset eller hjälp tillmed skruvmejsel i centrum av pumpen
  3. Kontakta en rörfirma för eventuellt pumpbyte.

 

Utegivaren är trasig. Kontakta en elektriker.
Dålig värme i delar av huset. Luft i värmesystemet.
Lufta elementen samt kontrollera trycket efter slutförd luftning.
Ventilerna på elementen har fastnat.
  1. ”Motionera” ventilerna.
  2. Kontakta en rörfirma.

 

 

Låg temperatur på varmvattnet. Fel på reglerventil för varmvattnet.
Kontakta en rörfirma för eventuellt byte/service.
Hög temperatur på varmvattnet. Fel på reglerventil för varmvattnet.
Stäng av varmvattnet och kontakta
en rörfirma.