Fjärrvärmepriser

Fjärrvärmepriser 2023

Under rådande omständigheter i vår omvärld med ökad energiefterfrågan och gränslösa el-
och energipriser, har även efterfrågan på de svenska biobränslena ökat extremt mycket.

ENAs kostnader för inköp av främst biobränslen, som vi producerar er fjärrvärme av, har
tredubblats sedan föregående bränslesäsong.
Även transporter och kostnader för kemikalier har ökat kraftigt, till exempel ammoniak som
behövs för att neutralisera utsläppen.

ENA behöver även fortsätta att underhålla och investera i vårt numera 50-åriga fjärrvärme-
system och kraftvärmeverk för att även i fortsättningen kunna erbjuda miljövänlig fjärrvärme
med hög leveranssäkerhet till våra kunder.

Trots en hög inflation och med förhoppningar att kostnaderna på sikt kommer att minska har
en förhållandevis modest pris-/indexökning beslutats med 6,5 %.

ENA producerar också el som vi säljer på elbörsen. Då elpriserna för närvarande är höga, kan vi
tillfälligt låta en del av det överskottet subventionera fjärrvärmen.

Prislistan i sin helhet finner du på www.enae.se under Kundtjänst/priser.

Har du frågor så kontakta gärna vår kundtjänst på telefon 0171-62 50 19 eller
via email till kundtjanst@enae.se