Länkar

Fjärrvärmelag (2008:263)
Den 1 juli 2008 fick vi en lag som reglerar fjärrvärmemarknaden.


energimarknadsinspektionen
Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.


Energiföretagen Sverige

Energiföretagen är en branschorganisation för företag i Sverige
som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla.


energimyndigheten


enklogga
Enköping, Sveriges närmaste stad