Länkar

Fjärrvärmelag (2008:263)
Den 1 juli 2008 fick vi en lag som reglerar fjärrvärmemarknaden.


energimarknadsinspektionen
Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. 

Energiföretagen är en branschorganisation för företag i Sverige
som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla.


energimyndigheten
Har till uppgift att vara en medlingsfunktion vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder om villkor för fjärrvärme enligt fjärrvärmelagen. Nämnden ska även medla vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och de som vill få tillträde till fjärrvärmeledningar.


enklogga
Enköping, Sveriges närmaste stad