Taxa

Klicka på årtalet för att ladda ner dokument (pdf)

 2016

 2017

2018

2019

2020

Ny prismodell 2021

Under 2020 byter ENA Energi prismodell, den nya prismodellen gäller från och med den 1 januari 2021. Med tiden har den nuvarande prismodellen blivit omodern då den utgår från vilken typ, eller kategori, av fastighet som ska värmas med fjärrvärme. De fastigheter som idag byggs har andra egenskaper än de som byggdes tidigare.

Precis som i nuvarande prismodell kommer fjärrvärmekostnaden i den nya modellen att bestå av en fast och en rörlig del.

Den fasta kostnaden i nuvarande prismodell har främst sommartid upplevts som förhållandevis hög medan den rörliga kostnaden har varit relativt låg. Den nya prismodellen bygger på en lägre fast kostnad och en större rörlig del. För dig som kund innebär det att du har större möjlighet att påverka din kostnad för fjärrvärmen genom att tex. energibespara och använda energin på ett effektivt sätt.

Större fastighetskunder dvs. inte villakunder, kommer också att få en komponent i den nya prismodellen som kallas flödesavgift, som är en avgift som baseras på hur mycket vatten som går genom fjärrvärmecentralen, högre avkylning ger ett lägre flöde och en lägre avgift.

Det ger dig som fastighetsägare möjlighet att på verka kostnaden genom att ha en väl fungerande fjärrvärmecentral med hög avkylning. En hög avkylning medför att hela systemet blir mer effektivt vilket påverkar både kostnad och miljö på ett positivt sätt. Den nya prismodellen är utformad så att en hög avkylning kommer dig som kund tillgodo, samtidigt som vi tillsammans bidrar till vårt klimatarbete på ett positivt sätt.

Vid införandet av nya prismodellen kan du som kund komma att påverkas av att din kostnad justeras uppåt eller neråt, det beror på att den gamla modellen ibland är orättvis medan den nya modellen är betydligt mer rättvis. Det positiva är att du nu själv kommer att ha större möjlighet att på sikt påverka dina fjärrvärmekostnader och bidra till en lägre miljöpåverkan.

För ENA Energis del så är det ett nollsummespel vid införandet av nya prismodellen.

För att se hur den nya prismodellen påverkar dig kan du logga in på Mina Sidor. Där kan du välja Fjärrvärmesimulering.

 

Utskick inför ändringar av prismodell

Till småhusägare        Till större fastighetsägare        Folder, större fastighetsägare