Energiåtervinning

ENA Energi AB använder till största delen biobränsle som består av krossat material från rivna hus, pallar etc. förekommer s.k. RT-flis. Samt restprodukter från skogsavverkningar samt från spill från sågverk och pappersfabriker.

kretslopp

 

Kretsloppet består av två delar. Det ena är skogens, det andra är produkternas. Skogen får sin livskraft från solen. Genom fotosyntesen fångas solenergin upp och omvandlas tillsammans med koldioxid till bränsle för de växande träden i en evig process. Skogens produkter, t ex träförpackningar, innehåller kol som fångats upp av träden i form av koldioxid.

När träförpackningarna blivit avfall frigörs koldioxiden till atmosfären när avfallet förmultnar eller bränns. Koldioxiden fångas upp på nytt av träden och omvandlas till bränsle och nya byggstenar för trädens tillväxt. I produkternas kretslopp ingår återanvändning och återvinning.